Våra kurser

Traversutbildning

Företagsförlagd utbildning i användning och hantering av travers. Deltagarna får kunskap om hur man använder lyftmaterialet och kör travers säkert och effektivt, enligt SS-ISO 9926-1.

Traversutbildning - Atlet Utbildning

Utbildningen omfattar både radiostyrd och manöverbordskontrollerad travers. Tidsåtgången varierar mellan 4 och 8 timmar beroende på utbildningsupplägget.

Utbildning är ett krav enligt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap och SS-ISO 9926-1.

Anmäl dig till Traversutbildning >>