Våra kurser

Traversinstruktör

Med stort behov av att regelbundet utbilda traversförare eller användare av andra typer av lyftredskap, är en egen traversinstruktör på det egna företaget en möjlig lösning.

traversintruktorer-travers-handledare-truckforare-atlet-utbildning

För ett återkommande behov av att utbilda användare av travers, telfrar eller andra typer av lyftredskap är en egen traversinstruktör en bra investering. I och med att utbildningarna kan utföras internt och på ditt företag sparas i långa loppet både tid och pengar.

UniCarriers utbildar traversinstruktörer som efter genomgången och godkänd utbildning får rätt att utbilda traversförare och utfärda utbildningsbevis på det egna företaget.

Utbildningen omfattar såväl lagar, regler, föreskrifter och standard som konstruktion, lastkoppling, lastredskap, varselmärkning och varselsignaler. Traversinstruktörsutbildningen innehåller även grundläggande pedagogik.

Utbildningen är på 16 timmar och innefattar både teori och praktik. Utbildningen följer standard SS-ISO 9926-1.

Efter utbildningen
Den som genomför utbildningen blir legitimerad traversinstruktör, med behörighet att utbilda traversförare och utfärda utbildningsbevis. I utbildningen ingår allt material som behövs för att köra egna utbildningar. Om instruktören behöver support finns vi tillgängliga via telefon och e-post.

Anmäl dig till traversinstruktörsutbildning >>