Våra kurser

TLP 10

Truckläroplan 10, TLP 10, är framtaget i samarbete med Svenskt näringsliv, LO, TYA och Maskinleverantörerna. TLP 10 är en rekommendation och utgör riktlinjerna för utbildning av truckförare.

Genom att följa riktlinjerna i den uppsatta truckläroplanen tar man ansvar för att truckförarna på företaget erhåller rätt typ av förkunskaper när det kommer till materialhantering och säkerhet.

Riktlinjerna är anpassade för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på dokumenterad utbildning för alla truckförare enligt AFS 2006:5 § 18.

TLP 10 är en omarbetning av TLP 2. Den nya truckläroplanen ställer högre större krav på instruktörens kunskap och omdöme. Ytterligare en förändring är att den som genomgår en utbildning får behörighet på den specifika trucktyp uppkörningsprovet utförs på.

Till skillnad från tidigare är det nu möjligt att anmäla sig till C-utbildningen utan att tidigare ha genomgått B-utbildningen.

Samtliga UniCarriers förarrelaterade utbildningar följer TLP 10. En utbildning utförd enligt TLP 10 innebär en kvalitetsstämpel och en garanti för att att utbildningen uppfyller såväl branschens som myndigheternas krav.

Anmäl dig till Truckförarutbildning >>