Våra kurser

Stort tack till alla på Skyddsombudets dag

Torsdag 18 april genomfördes Skyddsombudets dag på UniCarriers i Mölnlycke. De närvarande fick ta del av arbetsmiljörevisor Göran Rehn och Per-Erik Mogren, regionchef Väst, tala om skyddsombudets avgörande roll i det dagliga arbetet. Fokus låg på hur skyddsombudet aktivt kan påverka vår arbetsmiljö till en säkrare tillvaro.

Goran Rehn talar på skyddsombudets dag 18 april, Atlet Utbildning-3
Skyddsombud från företag runt om i göteborgsregionen deltog för att uppdateras och ta del av ny information. Syftet med dagen var att belysa hur enormt viktig skyddsombudet är i en verksamhet.

Dagen inramades av tre grundläggande punkter:

- Vilka risker finns?
- Hur förebygger vi riskerna?
- Hur eliminerar vi riskerna?

per-erik-mogren-skyddsombudets-dag-atlet-utbildning-3

Hur ser skyddsombudets vardag ut på arbetsplatserna? Det är en sak hur det beskrivs i teorin, allt som oftast ser verkligheten annorlunda ut. Mer ingående togs tre betydande punkter upp när det kommer till skyddsombudets möjlighet att påverka för att göra arbetsmiljön säkrare:

Var involverad i valet av truck.
Inköparen har lagkrav på sig att konsultera skyddsombud och arbetsgivare när en ny typ av truck köps in. Utnyttja detta, kräv att få vara delaktig i inköpsprocessen. Valet av trucktyp har stor betydelse för säkerheten ute på golvet.

Jobba aktivt med riskbedömning på arbetsplatsen.
Man kan inte nog poängtera skyddsombudets avgörande roll när det kommer till att minimera riskerna på arbetsgolvet. Använd exempelvis UniCarriers checklista för att få en initial uppfattning om riskerna på det egna företaget.

Se över kunskapsnivån på företaget?
Har alla utbildning och rätt kunskap för rätt redskap? Är det aktuellt med repetitionsutbildning i vissa fall? Som skyddsombud är det viktigt att se över att alla medarbetare har rätt förutsättningar för att maximera säkerheten.

Återigen, tack alla ni som deltog under Skyddsombudets dag! Skyddsombudets roll kan inte nog belysas och informeras om, så välkommen tillbaka vid nästa tillfälle.

Med vänliga hälsningar
Göran och Per-Erik

Lite bilder från dagen:

Per-Erik Mogren på skyddsombudets dag 18 april, Atlet Utbildning-1b
En förväntansfull Per-Erik Mogren.

Göran Rehn, skyddsombudets dag 18 april, Atlet Utbildning
Arbetsmiljörevisor Göran Rehn förbereder.

skyddsombudets-dag-atlet-utbildning-3
Start med kaffe och macka.

per-erik-mogren-skyddsombudets-dag-atlet-utbildning-2
Per-Erik om köp av rätt truck.

skyddsombudets-dag-atlet-utbildning-5
Minglande skyddsombud.

skyddsombudets-dag-atlet-utbildning-6
Diskussion i pausen.

skyddsombudets-dag-atlet-utbildning-10
Skillnader mellan trucktyperna.

hari-puronen-skyddsombudets-dag-atlet-utbildning-2
Visning av ergonomiska skjutstativtrucken Tergo.