Våra kurser

Utbildning i egenkontroll av ställage

Atlet utför ställagebesiktningar som uppfyller samtliga krav och som ger dig en säkrare och tryggare arbetsmiljö. Lagar, regler och standarder kräver att en tekniskt kunnig person utför kontroller var tolfte månad. Genom att utbilda personal på det egna företaget kan ni själva utföra kontroller av pallställage.

Minimera riskerna med ställageutbildning
Atlets ställageutbildning ökar er kunskap om hanteringen av ställage och hur ni minimerar riskerna av felaktigt bruk. Ha koll på pallställen i lagerhanteringen och se till att de är utrustade med balkspärrar, påkörningsskydd och rasskydd. Du får också behörighet att utföra den årliga dokumenterade kontrollen av ställen. Syftet med ställageutbildningen är att minimera riskerna innan skadorna uppstår vid truckkörning och materialhantering.

Atlet Riskbedömning

Genomför egna kontroller av ställage
Utbildningen motsvarar de krav som finns i standarderna SS-EN 15635, SS-EN 15620 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsmiljölagen, AFS, samt standarderna ställer krav på att en tekniskt kunnig person ska utföra kontroller på ställaget minst var tolfte månad. En skriven rapport ska lämnas till ansvarig för lagerinredningens säkerhet, med observationer och förslag på eventuella åtgärder. Den ansvariga personen ska också fungera som kontakt mot leverantören och vara ansvarig för att lagerpersonalen får vederbörlig information och rätt utbildning.

Efter genomförd utbildning uppfyller man Arbetsmiljölagens samtliga krav och är berättigad att utföra egenkontroll av ställage på det egna företaget.

Två alternativa utbildningar

 • Utbildning, standard
Utbildningen är fördelad på två dagar. Innehåll se nedan.
Kostnaden för utbildningen inkl. allt nödvändigt kursmaterial är 7 000 kr exkl. moms.
Standarderna införskaffas separat. Kostnaden för samtliga tre är 3 900 kr exkl. moms.

 • Utbildning, paket
Atlet erbjuder en paketlösning för ställageutbildning vid ett och samma tillfälle, på plats hos er eller på någon av våra fasta kursorter. Utbildningen är fördelad på tre dagar. Under första utbildningsdagen besiktigar en certifierad inspektör lagerinredningen och upprättar därefter ett besiktningsprotokoll. Sedan följer två dagar utbildning. Innehåll se nedan.

Kontakta oss för offert gällande totalpris då exakt tidsåtgång och upplägg avgörs beroende på lagerinredningens storlek.

Under utbildningen går vi bland annat igenom följande:

• Säker lagerhantering
• Användning av utrustning
• Arbetsmiljölagen (AML)
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
• Standarderna (SS-EN)

Atlet erbjuder en paketlösning för ställageutbildning vid ett och samma tillfälle, på plats hos er eller på någon av våra fasta kursorter.

Kostnaden för utbildningen inkl. allt nödvändigt kursmaterial är 7 000 kronor exkl. moms.
Standarderna införskaffas separat. Kostnaden för samtliga tre är 3 900 kronor exkl. moms.

Kontakta gärna mig, Per, om du vill veta mer eller diskutera vilken utbildningsform som passar just dig och ditt företag.

Vänliga hälsningar Per Gjörde
031-984271 eller per.gjorde@unicarrierseurope.com

Mer info:
Klicka här för att anmäla dig till kursen Ställagebesiktning >>
Läs mer om våra kurser >>

39 comments to Utbildning i egenkontroll av ställage

Kommentera

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>