Våra kurser

Riskbedömning arbetsredskap

Enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter ska truckar och andra arbetsredskap risk­bedömas.

Vad innebär egentligen föreskrifternas punkter och hur ska man gå tillväga för att uppfylla dem? Vi samlar alla på ert företag som är ansvariga enligt reglerna om undersökning och riskbedömning.

Riskbedömning arbetsredskap - Atlet Utbildning

Vi går igenom tillämpliga föreskrifter och visar er hur och när en riskbedömning av arbetsredskap och – utrustning ska genomföras samt hur och när den ska följas upp.

Finns endast som företagsförlagd utbildning.