Våra kurser

Repetitionsutbildning för truckförare

Mycket händer i branschen. Trucktyper förändras, hanteringssätt försvinner och nya tillkommer. För att inte prata om regelverket som ställer nya krav titt som tätt.

Truckförarutbildning - Atlet Utbildning

En repetitionsutbildning ungefär vart femte år för era truckförare är därför en bra investering.

Under 4 till 8 timmar uppgraderar vi truckförarnas teoretiska kunskaper och säkerhetstänkande.
Vid behov kan vi även repetera körteknik.

Repetitionsutbildningen utgår från följande kapitel:
1. Truckens arbetssätt
2. Skötsel och daglig tillsyn
3. Gods- och materialhantering
4. Trafik- och säkerhetsregler

• Utbildningen är företagsförlagd.
• Utbildningsmaterialet ingår.

Anmäl dig till Repetitionsutbildning för truckförare >>