Våra kurser

Egenkontroll av pallställ

Minst en gång om året måste pallställen besiktigas. Våra besiktningsmän är certifi­erade av Det Norske Veritas och utför pallställsbesiktningar enligt SS-standard 2240.

riskbedomning-analys-atlet-utbildning

I samband med att nya regler började gälla 1 juli 2007 ändrades också reglerna för pallställ. När vi besiktigar era ställage ser vi samtidigt till att ni uppfyller reglerna i AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning.

Anmäl dig till Egenkontroll av pallställ >>