Våra kurser

Liftinstruktör

Med många liftanvändare i verksamheten och återkommande behov av att utbilda liftanvändare, kan en egen liftinstruktör i personalen vara en smart lösning.

liftinstruktorer-handledarutbildning-truckforare-handledare-atlet-utbildning

Genom att utbildningarna kan utföras internt och på ditt företag, sparas i det långa loppet både tid och pengar. UniCarriers utbildar liftinstruktörer som efter genomgången och godkänd utbildning får rätt att utbilda liftanvändare på det egna företaget.

I utbildningen ingår allt material som behövs för att köra egna utbildningar. Utbildningen omfattar såväl grundlig genomgång av det regelverk som gäller runt liftar och materialhantering samt pedagogik, teknik och ergonomi. Om instruktören behöver support, finns vi tillgängliga via telefon och e-post.

Instruktörsutbildningen omfattar 16 timmar och inkluderar både teori och praktik. Utbildningen följer standard SS-ISO 18878:2004 och Liftläroplanen.

Anmäl dig till liftinstruktörssutbildning >>