Våra kurser

Hanteringsutbildning

Utbildningen riktar sig såväl till truckförare som lastar/lossar eller på annat transporterar det farliga godset som till alla andra på företaget som hanterar farligt gods.

Farligt gods/ämnen

Utbildningen uppfyller ISO:s och ADR:s krav och anordnas på ert företag och anpassas efter era förut­sättningar.

Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas utbildningsintyg. Allt utbildningsmaterial ingår.

Anmäl dig till Hanteringsutbildning >>