Våra kurser

Företagsförlagd utbildning

De allra flesta av våra utbildningar kan vi anordna ute på ert företag, så kallad företags­förlagd utbildning. Det finns flera fördelar med att använda ert företag som skolsal.

foretags-forlagd-utbildning-atlet-utbildning

Vi tar då, oavsett utbildning eller kurs, exempel från er verksamhet. Utbildningen blir då mer effektiv och anpassad. Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

Följande kurser och utbildningar anordnas som företagsförlagda utbildningar:

Truckutbildning A
Truckutbildning AB
Truckutbildning C
Repetitionsutbildning för truckförare
Liftutbildning
Liftinstruktörer
Traversutbildning
Farligt gods/ämnen – hanteringsutbildning
Farligt gods/ämnen – avsändarutbildning
Farligt gods/ämnen – repetitionsutbildning
Ansvar och säkerhet
Systematiskt arbetsmiljöarbete