Våra kurser


En fallolycka är den vanligaste olyckan på svenska arbetsplatser. Därför är en utbildning i fallskydd en självklar del i alla säkerhetsprogram.
liftinstruktorer-handledarutbildning-truckforare-handledare-atlet-utbildning

Grundkurs i fallskydd går under en dag igenom vad ni ska ta hänsyn till när era anställda arbetar på höjd, och hur ni undviker och hanterar eventuella fallolyckor. Det är en viktig del i att era anställda ska kunna känna sig trygga.

Utbildningen anpassas enligt era behov. Rätt utbildning för ert företag garanterar en säkrare arbetsplats.

Kursen innehåller och behandlar:
Fallteori
Fallskyddsutrustning
Räddning och evakuering
Underhåll och dokumentation
Praktisk övning

Efter en genomförd utbildning får ni ett giltigt intyg.

Anmäl dig till grundkurs i Fallskydd>>