Våra kurser

Utför egenkontroller av pallställage på egna företaget

Har du koll på era pallställ? Någon på företaget är alltid ansvarig om det skulle inträffa en olycka i ställagen. Är de utrustade med balkspärrar, påkörningsskydd och rasskydd? Sker dokumenterad årlig kontroll av ställen? Genom att utbilda personal på det egna företaget kan ni själva utföra kontroller av pallställage.

UniCarriers utbildning för egenkontroll av pallställ ökar kunskapen om hanteringen av ställage. Syftet med ställageutbildningen är att minimera riskerna, förebygga skador och därmed spara onödiga kostnader på gods, ställage, truckar, m m.

Enligt Svensk Standard SS-EN 15635:2008 måste egenkontroll av pallställ utföras minst var tolfte månad.
egenkontroll-pallstall

Utbildningen är på en dag och innehåller:

  • Säker lagerhantering
  • Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)
  • Skydd genom ras (AFS 1981:15)
  • Arbetsmiljölagen (AML)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Checklista för egenkontroll
  • Genomgång av Standard SS-EN 15635:2008 (Standarden införskaffas separat av deltagaren)

Efter genomförd utbildning uppfyller man Arbetsmiljölagens krav (AFS 2006:4 – Användning av arbetsutrustning) och är berättigad att utföra egenkontroll av ställage på det egna företaget.
Anmäl dig till öppen kurs Egenkontroll av pallställ >>

Vill du hellre boka kursen förlagd till ert företag, vänligen kontakta oss.