Våra kurser

Truckutbildning C, D1 och D2

Påbyggnad på truckutbildning.

Utbildning C omfattar maskiner som hjullastare för gaffelhantering, sidlastare, gränsletruck samt container- och timmertruck.

Utbildning D1 omfatter drag- och flaktruck.

Utbildning D2 omfattar terminaldragtruck.

Atlet Utbildning - Truckutbildning C

Ring oss för bästa upplägg av C- och D-utbildning.

Finns även som företagsförlagd utbildning.

Innehåll:

Teoridelen (varierar med trucktyp):
Konstruktion, Skötsel och daglig tillsyn, Arbetssätt, Trafik- och säkerhetsregler, Ergonomi, Slutprov

Praktikdelen:
Daglig tillsyn, Manöverorgan, Övningskör

Ingår: allt utbildningsmaterial samt lunch och kaffe.
Utbildningsplatser: se kursveckor

* Truckförarutbildning krävs enligt AFS 2006:5 Användning av truckar 18 §. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se.

Anmäl dig till Truckutbildning >>