Våra kurser

Byggarbetsmiljösamordnare

Nya krav gäller i Arbetsmiljölagen som rör bygg- och anläggningsarbeten. En lämplig byggarbetsmiljösamordnare ska utses av byggherren vid varje byggprojekt. Dels för planering och projektering (BAS-P), dels för utförandet (BAS-U).

Byggarbetsmiljösamordnare - Atlet Utbildning

Kravet gäller sedan 1 januari 2011. Bakgrunden är att byggsektorn är hårt drabbad av olyckor på arbetsplatserna. Byggherren för BAS-P och BAS-U kan vara samma person.

Utbildningen täcker allt från planeringsstadiet till färdigställandet av byggprojektet och ger kunskap i hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Vi går dessutom igenom checklistor för kraven på det utförda arbetet.

Innehåll BAS-P:

Arbetmiljölagen
• Arbetmiljöförordningen
• Regelverkets struktur
• Olika typer av föreskrifter m.m.

Grundläggande arbetsmiljökunskap
• Kemiska hälsorisker
• Förebyggande av olycksfall
• Belastningsskador
• Ljus och belysning
• Buller och vibrationer
• Riskbedömning
• Underlag för arbetsmiljöplan m.m.

 Föreskrifter
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Arbetsplatsens utformning
• SAM
• Ergonomi
• Stegar och ställningar
• Asbest
• Kemiska arbetsmiljörisker

Innehåll BAS-U:

Arbetsmiljölagen
• Arbetsmiljöförordningen
• Regelverkets struktur
• Olika typer av föreskrifter m.m.

Grundläggande arbetsmiljökunskap
• Kemiska hälsorisker
• Förebyggande av olycksfall
• Belastningsskador
• Ljus och belysning
• Buller och vibrationer
• Riskbedömning
• Underlag för arbetsmiljöplan m.m.

Föreskrifter
• Byggnads- och anläggningsarbete  AFS 1999:3
• Detaljregler
• Arbetsplatsens utformning
• SAM
• Ergonomi
• Stegar och ställningar
• Asbest
• Kemiska arbetsmiljörisker
• Besiktning av lyftanordningar
• Maskinföreskrifterna m.m.

Anmäl dig till byggarbetsmiljösamordnarutbildning >>