Våra kurser

Truckutbildning AB*

För förare av truckar som t.ex motviktstruck, sitt/ståstaplare, skjutstativtruck och smalgångstruck. Truckutbildningen omfattar även trucktyperna i A-utbildningen.

Truckförarutbildning - Atlet Utbildning

B-utbildningen omfattar sammanlagt 5 dagar, varav två dagar teori och tre dagars praktik. Praktiktiden varierar utifrån förarens behov och förkunskaper.

Efter godkänt teori- och praktikprov utfärdas utbildnings­intyg (truckkort).

AB-utbildning finns även som företagsförlagd utbildning.

Innehåll:

Teoridelen:
Trucktyper, Truckens konstruktion, Ergonomi, Truckens arbetssätt, Daglig tillsyn, Material- och godshantering, Arbetarskydd och interna regler, Trafik- och säkerhetsregler, Interna regler, Farligt gods, Slutprov

Praktikdelen:
Daglig tillsyn, Manöverorgan, Övningskörning, Material­hanteringsövning, Slutprov

Ingår: Allt utbildningsmaterial, samt lunch och kaffe.
Utbildningsplatser: se kursveckor

* Truckförarutbildning krävs enligt AFS 2006:5 Användning av truckar 18 §. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se.

Anmäl dig till Truckutbildning >>