Våra kurser

Ansvar och säkerhet i truckmiljö

Ansvar och säkerhet – för de som leder och övervakar arbete i truckmiljö.

I de nya föreskrifterna om användning av truckar står det i 20 § att ”Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert”. Det är ju rätt självklart, men vad innebär det egentligen?

ansvar-sakerhet-truckforare-atlet-utbildning

Detta reder vi ut under en fullspäckad dag där du som chef och arbetsledare får veta vilka krav som ställs på dig såväl som ditt företag. Du får kunskap och insikt om vad föreskrifterna betyder och hur de ska tolkas nere på lagret.

Vi går också igenom de nya föreskrifternas krav på riskbedömning och ger er tips och råd till hur ni kan komma igång med säkerhetsarbetet på ert företag. Syftet med kursen är att uppfylla kraven i Arbetsmiljö­verkets föreskrift ”Användning av truckar” 18 §.

Efter kursen utfärdas kursintyg.

Finns även som företagsförlagd utbildning.

Utbildningen är ett krav enligt AFS 2006:5 Användning av truckar 18 §. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se.

Delar av innehållet:
EU-regler
Anpassning av EU-regler till truck
Lagar och regler
Trafiklagstiftning
Arbetsgivaransvar – delegering
Förarens ansvar
Utbildningskrav
Praktiskt säkerhets­arbete
Skötsel och underhåll
Lagermiljö – pallställ
Ekonomi och uppföljning
Brott och straff

Ingår: Allt utbildningsmaterial samt lunch och kaffe.
Fasta utbildningsplatser: se kursveckor här.

Anmäl dig till Ansvar och säkerhet i truckmiljö >>