Våra kurser

Truckutbildning A

Utbildning för förare av låglyftande plocktruck, ledstaplare, lågliftare och låglyftande åktruck.

Truckförarutbildning - Atlet Utbildning

Truckutbildningen består sammanlagt av två dagar, varav en dag läggs på teori och en dag på praktik. Praktiktiden varierar utifrån förarens behov och förkunskaper.

Efter godkänt teori- och praktikprov utfärdas utbildnings­intyg (truckkort).

Finns även som företagsförlagd utbildning.

Läs om möjligheten att ta truckkort när och var du vill.

Innehåll:

Teoridelen:
Trucktyper, Truckens konstruktion, Ergonomi, Truckens arbetssätt, Daglig tillsyn, Material- och godshantering, Arbetarskydd och interna regler, Trafiklagarna, Farligt gods, Slutprov.

Praktikdelen:
Daglig tillsyn, Manöverorgan, symboler och förarplats, Övningskörning, Materialhanteringsövning, Slutprov.

Ingår: allt utbildningsmaterial samt lunch och kaffe.
Fasta utbildningsplatser: se kursveckor

Anmäl dig till Truckutbildning >>