Våra kurser

19 AV-inspektörer på besök

Torsdagen den 9 juni gästades UniCarriers av 19 inspektörer från Arbetsmiljöverket, 13 nya och 6 mentorer. Syftet med besöket var inte att granska vare sig arbetsmiljö eller körtillstånd – snarare handlade det om att de nya inspektörerna skulle få en inblick i truckar och truckanvändning. Ett område av många att lära sig för en ny inspektör. Men ett viktigt sådant, då det förekommer många arbetsolyckor med truckar. I den relativt långa inlärningsperioden för en inspektör är det också många föreskrifter man ska ha kännedom om och kunskap i, inte minst då den om användning av truckar (AFS 2006:5), där det står att man systematiskt ska undersöka och riskbedöma användning av truckar.

lennart-lovdahl-inspektorsbesok-unicarriers

Lennart Lövdahl, tf chef för UniCarriers utbildningsdel, hälsade inspektörerna välkomna och gav därefter ordet till Per-Erik Mogren, försäljningsansvarig för Sverige och Norge. Per-Erik berättade kort om Atlets historia och Knuts ambition om en bättre intern materialhantering som ledde till skapandet av ståstaplaren, en truckmodell som UniCarriers 50 år senare fortfarande är marknadsledare på tack vare sin smidighet, säkerhet och ergonomiska utformning.

truckinspektion-inspektorsbesok-unicarriers-03

Han berättade också om företagets resa de senaste 10 åren, som gått från ett familjeföretag till ett globalt företag, alldeles nyligen uppköpt av Mitsubishi Heavy Industries. Per-Erik avslutade med att visa på företagets fokus på säkerhet och ergonomi, såväl på truckarna själva som på kringtjänster och produkter. Till exempel Fleet Management-system, tillbehör för att förebygga/undvika krockar, utbildningar och kurser i de regler som gäller för truck- och lagermiljö, riskbedömningar, ergonomi, med mera.

Efter det var det dags att sträcka på benen. Då tog Nils Engelbrektson, säljare på västra Sverige, med sig hela gänget ut till skolans körlokal. Med erfarenhet som utbildare på Atlet gick han grundligt igenom några truckmodeller och jämförde likheter och skillnader mellan dem, såväl i riskhänseende som i körning och ergonomi. Naturligtvis var alla inspektörer väl förberedda med skyddsskor.

truckinspektion-inspektorsbesok-unicarriers-02

Väl tillbaka i “skolsalen” tog Micael Segelöv, utbildningsledare på UniCarriers Kompetens- & Utbildningscenter, över ordet. Han presenterade ett urval av företagets olika utbildningar, såväl på fasta orter som ute hos företagen, och vikten av en grundlig utbildning. En sjukskrivning på grund av felaktigt handhavande, olycka eller liknande , blir garanterat mångfalt mycket mer kostsamt för företaget än att lägga några kronor extra på utbildningen.

Detsamma gäller för arbetsledare, att de känner till sitt ansvar och bland annat utfärdar korrekta körtillstånd, besiktigar truckar med personlyft på 1,20 m och högre, besiktigar truck med truckkorg, etc. Sådana underlåtanden eller förbiseenden kan, förutom att orsaka allvarliga olyckor, även bli kostsamma med tanke på dagens sanktionsavgifter som Arbetsmiljöverket har rätt att tilldela företag som bryter mot arbetsmiljöregler.

En intressant dialog följde sedan på frågestunden när områden kom upp som inte alltid var så glasklara att svara på, till exempel om en arbetsledare får utfärda ett körtillstånd till sig själv.

Förmiddagens möte avslutades med en rundvandring på fabriken, där UniCarriers alla lagertruckar för den europeiska marknaden tillverkas. Fredrik Vestlund, produktionsansvarig på UniCarriers Mölnlyckefabrik, och Anders Ode, lean-ansvarig, delade upp gruppen i två och guidade dem igenom produktionsenhetens olika moment. Även här dök intressanta frågeställningar upp som blev till en bra dialog – förhoppningsvis med några kloka svar.

truckinspektion-inspektorsbesok-unicarriers-01

Vi tackar Arbetsmiljöverket för ett trevligt studiebesök och önskar er välkommen tillbaka med samma, eller nya inspektörer.

Med vänliga hälsningar

Lennart, Per-Erik, Nils och Micael

32 comments to 19 AV-inspektörer på besök

Kommentera

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>